Over ons2018-05-19T13:57:25+00:00

Lion Products

De toonaangevende leverancier van per stuk verpakte koffiekoekjes in België.

Avada Theme Image

Wie zijn wij

Toen Lion Products in 2003 opgericht werd, waren onze activiteiten hoofdzakelijk op het inpakken van chocolade en koekjes voor vooraanstaande Europese koekjes- en chocoladeproducenten toegespitst. Vandaag draait onze productie in het laagseizoen met 150 werknemers en in het hoogseizoen kan dit oplopen tot ruim 400 werknemers.

Kwaliteit, service, hygiëne, creativiteit en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel en vormen de 5 pijlers van onze bedrijfsvisie en -strategie. Onze IFS en BRC certificaten van het hoogste niveau, maar vooral ook onze tevreden klanten zijn het permanente bewijs dat met sterk gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers Lion Products dagelijks een optimaal product in heel Europa, Canada, de USA en de Aziatische landen aflevert.

In 2006 zijn we – op vraag van verschillende koffiebranders – ook terug begonnen met het verpakken en verdelen van per stuk verpakte koekjes in assortimenten voor de horecamarkt.

In deze sector profileren en differentiëren wij ons door hoog kwalitatieve producten aan te bieden en realiseren wij jaar na jaar een belangrijke groei. Daarom zijn we daarenboven volop bezig om in deze Belgische gastronomiemarkt nieuwe producten te lanceren die stap voor stap van ons bedrijf in deze sector een ‘full service bedrijf’ zullen maken.

Om te kunnen blijven groeien, steeds te voldoen aan de vraag van onze klanten en altijd optimaal te produceren investeert Lion Products jaarlijks in mensen, infrastructuur en technologie.

Lion Products verwacht – gebaseerd op de huidige projecten in de pijplijn en op haar toekomstvisie – een verdere sterke groei en wil zich nu al voorbereiden om zeker klaar te zijn voor deze interessante en nieuwe ontwikkelingen die zich hoofdzakelijk buiten de Belgische markt zullen afspelen en waaraan partners met internationale faam zullen deelnemen.

Company Policy

De principes van Lion Products Holding

Als internationaal actief bedrijf zijn we ons bewust van onze grootte en aanwezigheid in het openbaar leven.
Wij respecteren de culturele onderscheiden en aanvaarden de verscheidenheid van deze waarden en tradities.
Ons werk wordt door onze bedrijfs- en gedragsprincipes gekenmerkt.

Klantentevredenheid geeft vorm aan onze handelswijze.
Beredeneerde prijs-kwaliteitverhouding is doel van onze marktpositie.
Wij blijven groeien door expansie en continue verbetering in onze filialen.
Als bedrijf met filialen werken we systematisch.
Succes door korte beslissingen en eenvoudige arbeidsprocessen.
We houden ons aan de vigerende wetgeving en interne richtlijnen.
In ons dagelijks handelen nemen we economisch, sociale en milieuvriendelijke verantwoordelijkheid op.
Fair zijn is onze verplichting tegenover iedereen in ons bedrijf.
Wederzijds geven en nemen.
Overeenkomsten worden in een sfeer van vertrouwen nageleefd.
Lof, erkenning en kritiek moeten in ons dagdagelijks werk onze bedrijfscultuur steunen.
We laten ons door sterke medewerkers zodat elke afdeling verzekerd is.

Een voorbeeld van goede leiding

Wij creëren een klimaat waarin we initiatieven en prestatiebereidwilligheid, plezier en tevredenheid op het werk mogelijk maken.
We stellen onze medewerkers in staat op een verantwoordelijke en succesrijke manier in onze onderneming te werken en bevorderen hun verdere ontwikkeling.
We zijn er ons bewust van dat ieder van ons door zijn voorbeeldfunctie ertoe bijdraagt onze principes energiek in te vullen.

Leidinggevende principes

We spreken in gemeenschappelijk overleg met onze medewerkers doelstellingen af, definiëren duidelijke opdrachten en bakenen verantwoordelijkheden met de nodige vrijheden af.
We vertrouwen onze medewerkers toe dat ze de toegezegde opdrachten naar best vermogen uitvoeren alsook voorstellen en ideeën ontwikkelen om onze onderneming verder te laten ontwikkelen.
We spreken met elkaar en verwachten een directe, eerlijke en hedendaagse communicatie.
We gaan met elkaar op een faire en respectvolle manier om.
We houden ons aan toegevingen en afspraken en zijn een geloofwaardige partner voor onze medewerkers.
Wij geven elke medewerker regelmatig feedback over zijn prestaties en attitudes. Daarmee ondersteunen en motiveren we deze door constructieve kritiek en positieve appreciaties inzake geleverd werk.
We controleren zakelijk en correct. Samen met onze medewerkers creëren wij verbeteringspotentieel.
We zijn net in crises en conflictsituaties betrouwbaar, eerlijk, geloofwaardig en loyaal.
We staan open voor veranderende eisen en omstandigheden met als doel onze onderneming verder te ontwikkelen en verbeteren.

Gedragsprincipes in de omgang met klanten.

Onze klant is de belangrijkste persoon van ons bedrijf. Hij staat in het middelpunt van onze handelswijze en zijn wensen staan boven het bedrijfsverloop.
Wij bieden aan onze klanten de volledige beschikbaarheid van al onze producten van ons assortiment.
Wij behandelen onze klanten op een vriendelijke, respectvolle en eerlijke manier.
We stellen onze klanten bij vragen, wensen, problemen en klachten snel tevreden.
We bieden onze klanten altijd bewezen kwaliteit en versheid voor de beste prijs aan.
We geven onze klanten principieel een schoon en ordelijk filiaal.
We doen al het mogelijke om ons cliënteel een snelle en gemakkelijke aankoop te garanderen.

Gedragsprincipes in de omgang met onze medewerkers.

We stellen ons zo op dat we als attractieve werkgever bekend en gewaardeerd worden.
Vacatures worden met voorrang bezet door mensen uit de eigen bedrijfscultuur en staan volledig achter een mogelijke verandering die zowel in een afdeling als in het volledige bedrijf kan gebeuren.
Een professioneel selectiesysteem beslist over de invulling van een ambt.
Bij de keuze van een medewerker wordt altijd het onder-vier-ogenprincipe gehuldigd waarbij de directe dienstoverste aanwezig is.
Op de eerste werkdag begroeten we nieuwe collega’s op een attentieve en goed voorbereide manier.
Elke medewerker wordt voor zijn bekwaamheid en functie goed ingewerkt.
We stellen met geregelde feedbackmomenten vast of het inwerken gelukt is.
We creëren werktijd- en kadervoorwaarden die zo goed mogelijk combineerbaar zijn met beroeps-, familie- en vrijetijdsbesteding.
We voorzien prestaties en engagement van onze medewerkers volgens de normen die met de positie en arbeidsmarkt overeenkomen met een gepaste vergoeding.
We voeren met elke medewerker op regelmatige basis beoordelingsgesprekken over prestaties, attitudes en ontwikkeling in ons bedrijf.
We ondersteunen en bevorderen onze medewerkers in hun beroepsgebonden en persoonlijke ontwikkeling.
We nemen van onze medewerkers op een gepaste, faire en respectvolle manier afscheid.

Gedragsprincipes in de omgang met zakenpartners.

We gedragen ons op een faire en concurrentiebezielende manier tegenover onze zakenpartners.
Wij definiëren met onze zakenpartners een duidelijk prestatietotaal en vermijden daarom misverstanden en onduidelijkheden.
We houden ons aan toegevingen en afspraken en blijven een geloofwaardige partner terwijl we ook het respecteren van eerder gemaakte toegevingen en afspraken van onze partners verwachten. We respecteren mondelinge afspraken.
We volgen het naleven van afgesproken prestaties op.
Wij onderhandelen zowel op het gebied van prijs, prestaties en concurrentie en staan open voor nieuwe gesprekspartners.
We gaan fair en gemeenschappelijk met onze zakenpartners om en gedragen ons niet arrogant en pretentieus.
We communiceren op een constructieve, zakelijke manier en in een aangepast kader.
We vereisen en bevorderen enige creativiteit van onze zakenpartners met als beoogd doel verbetering en optimalisering van aangekochte goederen en diensten.
We staan open voor constructieve ideeën en controleren op een objectieve manier het ontwikkeling- en verbeteringspotentieel van onze onderneming.
We aanvaarden uit principiële gronden geen geschenken en schenkingen van onze zakenpartners.

Horeca koekjes, portieverpakkingen, bijproducten koffie, thee, warme dranken, per stuk verpakte koekjes, hotel, restaurant, catering, chocolade, private label, melk, suiker, cups, suikersticks, suikerklontjes, creamer, gepersonaliseerde verpakking, gepersonaliseerde verpakking, individueel verpakte koekjes, ambachtelijke koekjes, zoetstoffen, nutroma, spaarpunten, fairtrade, palmolie vrije koekjes, portion pack, belgische chocolade, horecagroothandelaar, koffiebrander, individueel verpakken, assortiment per stuk verpakte koekjes, biscuits, biscuits à la carte

Quality

Horeca koekjes, portieverpakkingen, bijproducten koffie, thee, warme dranken, per stuk verpakte koekjes, hotel, restaurant, catering, chocolade, private label, melk, suiker, cups, suikersticks, suikerklontjes, creamer, gepersonaliseerde verpakking, gepersonaliseerde verpakking, individueel verpakte koekjes, ambachtelijke koekjes, zoetstoffen, nutroma, spaarpunten, fairtrade, palmolie vrije koekjes, portion pack, belgische chocolade, horecagroothandelaar, koffiebrander, individueel verpakken, assortiment per stuk verpakte koekjes, biscuits, biscuits à la carte

Voortdurend hechten we zeer veel belang om kwalitatief hoogstaande producten aan te bieden aan onze klanten. Om een constante kwaliteit te kunnen garanderen, behalen wij jaarlijks onze IFS- en BRC-certificaten van het hoogste niveau. Deze realisatie is enkel mogelijk door sterk gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers die leiden tot het perfect eindproduct.

Style

Horeca koekjes, portieverpakkingen, bijproducten koffie, thee, warme dranken, per stuk verpakte koekjes, hotel, restaurant, catering, chocolade, private label, melk, suiker, cups, suikersticks, suikerklontjes, creamer, gepersonaliseerde verpakking, gepersonaliseerde verpakking, individueel verpakte koekjes, ambachtelijke koekjes, zoetstoffen, nutroma, spaarpunten, fairtrade, palmolie vrije koekjes, portion pack, belgische chocolade, horecagroothandelaar, koffiebrander, individueel verpakken, assortiment per stuk verpakte koekjes, biscuits, biscuits à la carte

De uitstraling van een product is een zeer belangrijk aspect waar wij veel aandacht aan besteden tijdens het productontwikkelingsproces. Dit geeft ons de mogelijkheid om een toegevoegde waarde te creëren zowel voor het product, de klant als voor de eindconsument.

Perfection

Horeca koekjes, portieverpakkingen, bijproducten koffie, thee, warme dranken, per stuk verpakte koekjes, hotel, restaurant, catering, chocolade, private label, melk, suiker, cups, suikersticks, suikerklontjes, creamer, gepersonaliseerde verpakking, gepersonaliseerde verpakking, individueel verpakte koekjes, ambachtelijke koekjes, zoetstoffen, nutroma, spaarpunten, fairtrade, palmolie vrije koekjes, portion pack, belgische chocolade, horecagroothandelaar, koffiebrander, individueel verpakken, assortiment per stuk verpakte koekjes, biscuits, biscuits à la carte

Dankzij een goed georganiseerde workflow, kunnen we elk aspect in detail opvolgen en bijsturen waar nodig. Dit geeft ons de mogelijkheid om op een zeer efficiënte manier flexibel te zijn en steeds te streven naar perfectie.

Share This